Kako iz više pojedinačnih rezervacija napraviti jednu grupnu?

Kako iz više pojedinačnih rezervacija napraviti jednu grupnu?

Kako napraviti grupnu rezervaciju iz dvije individualne rezervacije?

Idete u Popis rezervacija na Front office> RESERVATION LISTZatim Vidjet ćete sve grupne rezervacije pod GROUP meniju:Zatim možete odatle izraditi jedan račun za više rezervacije tj soba.