Kako koristiti predložak cijene u Megabooker channel manageru

Kako koristiti predložak cijene u Megabooker channel manageru

Kako koristiti predložak cijene u Megabooker channel manageru?

Hotelijeri moraju uvijek ažurirati svoje cijene u skladu s tržišnim standardima i sezonskim zahtjevima, za što s vremena na vrijeme moraju ručno ažurirati cijene u svom sustavu.

Kako bismo smanjili ove ručne napore, uveli smo novu značajku "Rate Template tj predlošlci cijena". Ova značajka omogućuje hotelijerima da konfiguriraju cijene za povezane tarifne planove u postocima ili u fiksnom iznosu prema njihovim zahtjevima.

U ovoj značajci korisnik mora izraditi predložak cijene za odabrane tarifne planove s stopama navedenim u postocima (%) ili fiksnom iznosu. Sada, hotelijer samo mora odabrati konfigurirani predložak cijene sa zaslona za ažuriranje i izračunate cijene će se automatski ažurirati. Hajde da detaljno razumijemo značajku.

Kasnije kada spremate cijene idete pod Rate Templates u Rates&Inventory. 
Ovdje je najbolje da definirate Rate Templates, koji ćete koristiti za buduće periode i godine. 

Definirajte ime predloška i cijene za kategorije sobe.
 
Definirajte periode.
 
I odaberite predložak koji će se primijeniti za odabrani period.