VIDEO - Kako kreirati promotivne ponude/pakete za Booking Engine

VIDEO - Kako kreirati promotivne ponude/pakete za Booking Engine

Kreiranje promocija za Web (BE) - VIDEO UPUTE: