Kako kreirati usere / korisnike i odrediti razine pristupa

Kako kreirati usere / korisnike i odrediti razine pristupa

U MegaBookerovom PMS sistemu tj recepcijskom programu možete kreirati podkorisnike i odrediti im različite ovlasti.

Da bi ste to uradili potrebno je da ulogirate u konfiguacijski dio PMS sistema koji se nalazi na linku:


Zatim ćete ići na: