Kako odrediti dobnu granicu za djecu pri rezervacijama?

Kako odrediti dobnu granicu za djecu pri rezervacijama?