Kako dodati/promijeniti slike na Vašem Booking Engineu

Kako dodati/promijeniti slike na Vašem Booking Engineu

Ulogirajte se u Vaš Channel Manager, te kliknite na tipku "Old Extranet" u donjem lijevom kutu. Ulaskom u "Old Extranet" se prikaže idući prozor. Prateći postupak sa slike  Masters - Manage Rooms - Room Type ulazite u željeno sučelje. 
Klikom na olovčicu otvarate prozor za dodavanje ili brisanje slika. Za kraj kada ste napravili željene promjene pritisnite na "Edit", te će se Vaše promjene spremiti.