Kako koristiti email predloške u MegaBookeru

Kako se koristiti email predlošcima za email marketing / notifikacije

U MegaBookre sistemu možete koristiti email predloške koje personalizirano služe za personalizirano slanje email poruka gostima radi raznih marketinških svrha.

Kako biste promjenitili / edititrale iste idite na OLD EXTRANET > Marketing> Email and scheduling
Te potom odaberite predložak koji želite koristiti / editirati ili napravite novi:

1. Pretraga predloška
2. Editiranje / Brisanje / Predpregled predloška
3. Dodavanje novog predloška