Kreiranje dobavljača

Kreiranje dobavljača

Kroz MegaBookerov Booking engine sustav moguće je omogućiti pristup trećim korisnicima upravljanje njihovim rezervacijama.


To je korisno kada recimo gost želi upravljati svojom rezervacijom, ili kada agencija / agent sa kojom imate poslovni odnos žele direktno rezervirati određene kapacitete.

Opcija unosa novog dobavljača radi se tako da idete u old extranet
Zatim pod postavkom Masters > Travel agent list> unesete podatke koje su potrebni
Dobavljača kojeg ste kreirali dobit će automatski email sa šifrom da te linkom za login.

Pristup sustavu ima preko vanjske stranice