Od sad možete koristiti naš Channel Manager za komunikaciju s Booking.com gostima

Od sad možete koristiti naš Channel Manager za komunikaciju s Booking.com gostima

Pravovremena komunikacija s gostima jedan je od glavnih aspekata hotelskog poslovanja. Do sad je bila praksa da su naši klijenti morali pristupiti Booking.com extranetu kako bi mogli komunicirati sa svojim gostima.  

S ovim poboljšanjem donosimo način na koji će naši klijenti moći lako vidjeti poruke koje šalju njihovi Booking.com gosti i moći će s njima komunicirati putem Channel Manager-a.

To će im pomoći da pravodobno odgovore na zahtjeve svojih Booking.com gostiju i u stvaranju boljih iskustava za svoje goste.

Da biste saznali više o tome kako se koristiti ovom funkcijom, obratite se našem timu za podršku.