Popis rezervacija se sada prikazuje i u "List View" formatu

Popis rezervacija se sada prikazuje i u "List View" formatu

Naš popis rezervacija je do sada imao samo prikaz u "Card View" formatu.
Kako bismo poboljšali uvid i omogućili našim korisnicima da vide više rezervacija na ekranu, dizajnirali smo "List View" format.Ovakvim prikazom našim korisnicima omogućujemo jednostavniji pregled za obavljanje svakodnevnih operacija. "List View" format je dostupan za individualne, kao i za grupne rezervacije. 


  • Related Articles

  • Sada korisnici mogu jednostavno pretvoriti pojedinačne rezervaciju u grupne rezervacije

   Do sada smo imali funkciju dodavanja nove rezervacije samo unutar postojeće grupne rezervacije. Što je novo s ovim poboljšanjem? Sada će korisnici moći dodati novu rezervaciju/više soba u postojeću pojedinačnu rezervaciju u slučaju da gost zatraži ...
  • Lakše dodavanje rezervacije postojećoj rezervaciji

   Korisnici sada mogu dodati novu smještajnu jedinicu postojećoj rezervaciji i jednostavno napraviti grupnu rezervaciju. To im pomaže u dodavanju više soba postojećoj rezervaciji kada se ukaže potreba. Funkcija za dodavanje nove rezervacije bila je ...
  • Poboljšani prikaz statusa grupnih rezervacija

   U slučaju grupnih rezervacija bilo je teško znati koja pojedina rezervacija u grupi je "no-show" ili otkazana, što je stvaralo greške u operacijama korisnika i zahtijevalo duže vrijeme da se nađe status pojedinih rezervacija. Kako bismo olakšali ovaj ...
  • Novi modul za izvješća u PMS-u

   Trenutno nudimo nekoliko korisnih izvješća u našem softveru za naše korisnike. Ovisno o vrsti izvješća i zahtjevima, izvješća se izvoze u PDF ili Excel formatu. Odstupanja koja su naši korisnici primijetili bila su da je ponekad trebalo duže vrijeme ...
  • Prikaz raspoloživosti po kategoriji jedinice

   Mala poboljšanja mogu napraviti veliku razliku i pomoći u stvaranju učinkovitog korisničkog iskustva. Prije kada su korisnici željeli izvršiti rezervaciju za primjerice 3 jedinice, dok su u stvarnosti samo 2 dostupne, odabrali bih kategoriju sobe, a ...