Prikaz "User-a" u Folio unosima

Prikaz "User-a" u Folio unosima

U svrsi jasnijeg pružanja informacija, sada je moguće vidjeti točno koji korisnik je napravio koju operaciju unutar "folio operations". 

Npr. ranije kada je netko od djelatnika napravio popust za rezervaciju, admin više nije imao načina da sazna tko je primijenio popust. Sada kada smo dodali stupac "User", vrlo je jednostavno i jasno vidljivo koji djelatnik je napravio označenu operaciju. 
Pomoću spomenutog poboljšanja korisnici mogu vrlo lako identificirati unose i izmjene napravljene za bilo koju rezervaciju.