Prikaz "User-a" u Folio unosima

Prikaz "User-a" u Folio unosima

U svrsi jasnijeg pružanja informacija, sada je moguće vidjeti točno koji korisnik je napravio koju operaciju unutar "folio operations". 

Npr. ranije kada je netko od djelatnika napravio popust za rezervaciju, admin više nije imao načina da sazna tko je primijenio popust. Sada kada smo dodali stupac "User", vrlo je jednostavno i jasno vidljivo koji djelatnik je napravio označenu operaciju. 
Pomoću spomenutog poboljšanja korisnici mogu vrlo lako identificirati unose i izmjene napravljene za bilo koju rezervaciju.
  • Related Articles

  • Sada korisnici mogu jednostavno pretvoriti pojedinačne rezervaciju u grupne rezervacije

   Do sada smo imali funkciju dodavanja nove rezervacije samo unutar postojeće grupne rezervacije. Što je novo s ovim poboljšanjem? Sada će korisnici moći dodati novu rezervaciju/više soba u postojeću pojedinačnu rezervaciju u slučaju da gost zatraži ...
  • Prikaz raspoloživosti po kategoriji jedinice

   Mala poboljšanja mogu napraviti veliku razliku i pomoći u stvaranju učinkovitog korisničkog iskustva. Prije kada su korisnici željeli izvršiti rezervaciju za primjerice 3 jedinice, dok su u stvarnosti samo 2 dostupne, odabrali bih kategoriju sobe, a ...
  • Poboljšani "Compact mode" kalendar i "Assign Room" zaslon

   Zahvaljujući povratnim informacijama naših korisnika poboljšali smo izgled i funkcije unutar "Compact mode" i "Assign Room" zaslona.   1.) Prikaz cijena i raspoloživih smještajnih jedinica. Budući da su cijene i raspoloživost  glavne fokusirane ...
  • Poboljšani prikaz statusa grupnih rezervacija

   U slučaju grupnih rezervacija bilo je teško znati koja pojedina rezervacija u grupi je "no-show" ili otkazana, što je stvaralo greške u operacijama korisnika i zahtijevalo duže vrijeme da se nađe status pojedinih rezervacija. Kako bismo olakšali ovaj ...
  • Popis rezervacija se sada prikazuje i u "List View" formatu

   Naš popis rezervacija je do sada imao samo prikaz u "Card View" formatu. Kako bismo poboljšali uvid i omogućili našim korisnicima da vide više rezervacija na ekranu, dizajnirali smo "List View" format. Ovakvim prikazom našim korisnicima omogućujemo ...