VIDEO - Kako postaviti slike objekta/soba i poredati ih po želji u Booking Engine-u

VIDEO - Kako postaviti slike objekta/soba i poredati ih po želji u Booking Engine-u

Postavljanje i poredak slika - VIDEO UPUTE: