VIDEO - Kako pronaći željene rezervacije unutar Channel Manager-a

VIDEO - Kako pronaći željene rezervacije unutar Channel Manager-a

Filtriranje rezervacija - VIDEO UPUTE: