VIDEO - Kako resetirati zaporku + kreirati više korisnika (usera) unutar Channel Manager-a

VIDEO - Kako resetirati zaporku + kreirati više korisnika (usera) unutar Channel Manager-a

Kreiranje korisnika i ponovno postavljanje lozinke - VIDEO UPUTE: