VIDEO - Kako kreirati promotivne kodove i "Exit pop - up banner" za popuste na Booking Engine-u

VIDEO - Kako kreirati promotivne kodove i "Exit pop - up banner" za popuste na Booking Engine-u

Kreiranje promo kodova - VIDEO UPUTE: