Yield management ili kako povećati prihode automatizmom

Yield management ili kako povećati prihode automatizmom

Kako automatizirati proces smanjivanja i povećavanja cijena ovisno i okupiranosti soba?

Za to možete koristiti alat Yield management:

Isti ćete naći u OLD EXTRANET sistemu channel managera:Prije svega potrebno je kreirati kriterije (slabs) koje će se koristiti za popunjenost.

Npr Kriteriji mogu biti : od 0-33 % popunjenosti, od 34- 66% popunjenosti i 67-100% popunjenosti za određeni tip sobe.
U skladu se postotkom popunjenosti može se postaviti kriterij povećanja ili smanjenja postotka osnovne cijene.


Zatim odaberete koje tipove cijena i za koji izvor cijena želite napraviti promjene cijena:  (slab mapping)

Nekoliko važnih napomena:

- za funkcionalno korištenje ovog alata morate imate više kapacite u istom tipu jedinica tj. tipu soba. 
- sistem može slati promjene cijene na portale i booking engine , a može samo na jedno od toga ako želite.
- Uz aktivaciju alata Ravenue management alata moguće je da sistem sam prepozna mogućnost povećanja cijena za pojedine datume , npr za pojedine festivale. praznike i slično.
- ovaj alat moguće je koristiti sa ili bez alata booking engine-a , uz naš alat channel managera