Megabooker

      Kako iz više pojedinačnih rezervacija napraviti jednu grupnu?

      Kako napraviti grupnu rezervaciju iz dvije individualne rezervacije?

      Idete u Popis rezervacija na Front office> RESERVATION LIST      Zatim       Vidjet ćete sve grupne rezervacije pod GROUP meniju:      Zatim možete odatle izraditi jedan račun za više rezervacije tj soba.


      Updated: 13 Jul 2018 02:19 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0