Megabooker

      Kako promjeniti cijene / minimum stay / zaustaviti prodaju

      Za promjenu cijena najjednostavnije je ići na opciju DISTRIBUTION WIZARDA, a na linku za channel manager / booking engine: 
      1. Prvi korak je da idete na rates and inventory
      2. Distribution wizard

      Odaberete što žlite promjeniti i za koje objekta i tipove cijena. Moguće je npr imati različit minimum stay za LONG STAY RATE a drugi za SHORT STAY RATE
      Nakon toga samo kreirajte periode i ažurirajte podatke koje želite.

      Drug način mijenjanja cijena je putem BULK UPDATE opcije:
      Bulk update je koristan kada trebate u isto vrijeme promjeniti više operacija odjednom, pa tako BULK UPDATE omogućava mijenjanje cijena, minimum stay u isto vrijeme npr, no ograničen je samo na jedan ROOM TYPE. 


      Treća opcija je direktna da idete na period u kalendaru, odredite što želite promjeniti  , selektirate te periode i saćuvate. Moguće je sa jednim selektiranjem obuhvatiti više objekata odjednom .
      Promjena na portalima je jako brza, u roku nekoliko sekundi do minuta ako je u pitanju malo promjena.


      Updated: 06 May 2018 07:33 PM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0