Megabooker

      Kako promjeniti podatke gostiju u grupnoj rezervaciji

      Pri ažuiranju grupne rezervacije, naziv nositelja rezervacije se ažurira u svim sobama.

      Kako bi ažurirali podatke gosta sa odgovarajućim podacima slijedite ove upute:
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0