Megabooker
      Baza znanja Megabooker podrška Booking engine Email predlošci

      Kako se koristiti email predlošcima za email marketing / notifikacije

      U MegaBookre sistemu možete koristiti email predloške koje personalizirano služe za personalizirano slanje email poruka gostima radi raznih marketinških svrha.

      Kako biste promjenitili / edititrale iste idite na OLD EXTRANET > Marketing> Email and scheduling
      Te potom odaberite predložak koji želite koristiti / editirati ili napravite novi:

      1. Pretraga predloška
      2. Editiranje / Brisanje / Predpregled predloška
      3. Dodavanje novog predloška


      Updated: 25 Apr 2018 11:04 PM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0