Megabooker

      Kako vidjeti sve rezervacije sa više različitih objekata odjednom?

      Ako klijent ima viš različih objekata moguće ja koristiti CRS - centralni rezervacijski sistem koji omogućava pregledat intentoria i rezeervacija na razini svih objekata odjednom

      Pristup CRS sistemu moguć je klikom na meni sa lijeve strane: CRS BOOKINGS


      Updated: 27 Apr 2018 02:25 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0