Megabooker

      Yield management ili kako povećati prihode automatizmom

      Kako automatizirati proces smanjivanja i povećavanja cijena ovisno i okupiranosti soba?

      Za to možete koristiti alat Yield management:

      Isti ćete naći u OLD EXTRANET sistemu channel managera:      Prije svega potrebno je kreirati kriterije (slabs) koje će se koristiti za popunjenost.

      Npr Kriteriji mogu biti : od 0-33 % popunjenosti, od 34- 66% popunjenosti i 67-100% popunjenosti za određeni tip sobe.
      U skladu se postotkom popunjenosti može se postaviti kriterij povećanja ili smanjenja postotka osnovne cijene.


      Zatim odaberete koje tipove cijena i za koji izvor cijena želite napraviti promjene cijena:  (slab mapping)

      Nekoliko važnih napomena:

      - za funkcionalno korištenje ovog alata morate imate više kapacite u istom tipu jedinica tj. tipu soba. 
      - sistem može slati promjene cijene na portale i booking engine , a može samo na jedno od toga ako želite.
      - Uz aktivaciju alata Ravenue management alata moguće je da sistem sam prepozna mogućnost povećanja cijena za pojedine datume , npr za pojedine festivale. praznike i slično.
      - ovaj alat moguće je koristiti sa ili bez alata booking engine-a , uz naš alat channel managera

      Updated: 10 Jul 2018 06:24 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0